Jean Paul Van Bendegem
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Essayist
Contactgegevens
Jean Paul Van Bendegem
09 221 44 57
Jean Paul Van Bendegem, geboren te Gent op 28 maart 1953 is licentiaat in de wiskunde en doctor in de wijsbegeerte. Thans is hij buitengewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel voor de vakken logica en wetenschapsfilosofie en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent. Naast zijn lesopdracht is hij tevens directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie (www.vub.ac.be/CLWF/), voorzitter van het Centre National de Recherche en Logique/Nationaal Centrum voor Navorsing in de Logica en hoofdredacteur van het tijdschrift Logique et Analyse. Van 2005 tot en met 2009 was hij decaan van de Faculteit Letteren & Wijsbegeerte aan de VUB.

Een uitgebreider CV is te vinden op zijn website: www.jeanpaulvanbendegem.be.
 • Elke drie seconden (Houtekiet, 2014) - Non-fictie
 • De vrolijke atheïst (Houtekiet, 2012) - Non-fictie
 • Logica (Luster, 2011) - Essay
 • Hamlet en entropie (ASP, 2009) - Essay
 • Over wat ik nog wil schrijven (Garant, 2008) - Non-fictie
 • Tot in der eindigheid (Hadewych, 1997) - Non-fictie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Ouderen
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen

Opmerkingen:

Geen

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Hieronder staan enkele voorbeelden van onderwerpen. Een vollediger lijst is te vinden op mijn website: www.jeanpaulvanbendegem.be onder de hoofding "lezingen onderwerpen".

1. Relaties tussen wetenschap en religie: op welke wijze werken wetenschap en religie op elkaar in? Hebben ze met elkaar te maken en zoja, hoe? Of staan ze los van elkaar?
2. Darwinisme, creationisme en intelligent design. Een overzicht van de lopende discussie op dit ogenblik: wie doet mee aan het debat, hoe wordt het debat gevoerd, wat zijn de argumenten voor en tegen en wat zijn ze waard?
3. Atheïsme: wat is het wereldbeeld, mensbeeld en maatschappijbeeld van een atheïst en hoe verhoudt een atheïst zich tot andere levensbeschouwingen.
4. Vrijmetselarij: Wat is dit mysterieuze ding en wat betekent het vandaag nog? Visie van een insider.
5. Voorstellingen van het seksuele. Op welke wijze wordt in onze cultuur het seksuele en het erotische in beeld gebracht?

Thema's en trefwoorden

Thema's

Religie & Spiritualiteit, Mens & Maatschappij, Humor, Kunst & Cultuur

Trefwoorden

Religie, Wetenschap, Filosofie, Cultuur, Erotiek

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interview, Vragenronde, Interactieve lezing

Materiaal

Beamer, Laptop, Micro

Praktische aanpak

Het basisschema is een lezing van een uur tot anderhalf uur, gevolgd door een vragenronde.

Duur

1 uur tot 1uur30 (zonder vragen en discussie erna)

Voorkeurdagen

Voorkeur voor schoolperiode

Samenwerking

Recent geef ik een lezing over Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes tezamen met Johan Braeckman en Vitalski.

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:300,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag:300,00 euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking