Alain Delmotte
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Vertaler
 • Dichter
Contactgegevens
Alain Delmotte
016 437976
016 437976
Alain Delmotte debuteerde in 1983 met de dichtbundel 'Sociaal realisme'. Zijn poëzie is sterk gericht op de taal en analytisch van aard. Hij is voortdurend op zoek naar een schriftuur (het prozagedicht waarbij de oraliteit wordt beklemtoond) die nauw aansluit bij de ideeën en gevoelens die hij vertolkt, en stelt zich daarbij meermaals non-conformistisch, eigenzinnig en kwetsbaar op. Delmotte publiceerde ook een aantal kritische bijdragen in Poëziekrant. Hij is vast medewerker aan het poëzieweblog Poëzierapport en stelde een boekje samen over het leven en werk van de Vlaamse dichters zoals Renaat Ramon en Frans Deschoemaeker.
 • Warhoofds gekkenwerk (Stanza, 2017) - Poëzie
 • Uit de lucht gegrepen : prozagedichten : orale verlokkingen (De Contrabas, 2013) - Poëzie
 • Toon Vanlaere (VSW, 2012) - Poëzie
 • Voorstander zijn (De Contrabas, 2008) - Poëzie
 • Existential figures (Gellerij link Gent, 2008) - Poëzie
 • Gilbert Coghe (VWS, 2007) - Poëzie
 • Al de onhebbelijkheden van de dichter (Het Zinkend Schip, 2006) - Poëzie
 • Renaat Ramon (VWS, 1999) - Poëzie
 • Standplaats: gedichten 1992 - 1997 (Pablo Nerudafonds, 1997) - Poëzie
 • Onderschrift juni-augustus 1997 (Mayapan, 1997) - Poëzie
 • Zuidwestenpijn: uit het leven van een enkeling in het zuidwesten van een provincie (Delmotte, 1995) - Poëzie
 • Grondbezit (Poëziecentrum, 1993) - Poëzie
 • Lijfsbehoud (Yang, 1986) - Poëzie
 • Sociaal realisme (Yang, 1983) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+

Nadere omschrijving doelgroep:

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Alain Delmotte leest fragmenten voor uit eigen werk, vertelt over jonge Franse dichters en prozaschrijvers, en geeft workshops poëzie aan mentaal gehandicapten.
'Ik geef lezingen over eigen werk en vertaalwerk dat ik deed van Waalse en Franse dichters als Jacques Izoard, Werner Lambersy, Yves Namur, James Sacré, Marc Guyon en anderen. Ik bespreek het prozagedicht in zijn vele levensvormen en Franse en Amerikaanse poëzie uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Meer kan in samenspraak.'

Thema's en trefwoorden

Thema's

Liefde, Familie & Relaties, Mens & Maatschappij, Taal & Literatuur, Ziekte, Verlies & Rouw

Trefwoorden

Familie, Man, Beperking, Poëzie

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Groepsgesprek, Interview, Performance, Voorlezen, Vragenronde

Materiaal

Eigen werk, Muziek, Video/film

Praktische aanpak

Duur

anderhalf uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

Neen

Prijszetting

Prijs overeen te komen met auteur.