Jacques De Visscher
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
Contactgegevens
Jacques De Visscher
09 222 62 90
Jacques De Visscher studeerde moraalwetenschap aan de RUG en binnenhuisarchitectuur aan het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent. Hij is hoogleraar cultuurfilosofie en doceerde o.a. kunstfilosofie, wijsgerige antropologie en filosofie van het wonen; aan de Nijmeegse universiteit is hij bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur. Hij publiceerde over zeer uiteenlopende onderwerpen: kunst en filosofie, muziek, film en literatuur, architectuurtheorie, fenomenologie en filosofische antropologie, opvoeding, onderwijs en vorming. Hij vertaalde bovendien werk van de filosofen Kant en Levinas.
 • Figuren van de gastvrijheid : naar een filosofie van de concrete herbergzaamheid (Boekencentrum, 2016) - Non-fictie
 • Het groteske (Klement, 2012) - Essay
 • Ricoeur : de weg naar verstaan (Klement, 2007) - Essay
 • 'Want uiteindelijk is alles zin' : een bloemlezing uit de filosofische poezie (Klement, 2006) - Bloemlezing
 • Onderkennen wat beschikbaar is (Damon, 2000) - Essay
 • Naakt geboren: over herbergzaamheid, lijfelijkheid, subjectiviteit en wereldlijkheid (Damon, 1999) - Essay
 • Levende traditie: essays over opvoeding, onderwijs en vorming (Damon, 1997) - Essay
 • Mosterdzaadjes van het bestaan: de waarde van de kleine dingen (Ambo, 1996) - Essay
 • Een te voltooien leven: over rituelen van de moderne mens (Pelckmans, 1996) -
 • Kunst als spiegel voor de mens (De Nederlandsche Boekhandel, 1983) - Essay

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Leesclubs

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Jacques De Visscher geeft lezingen over filosofie met betrekking tot cultuur, ethiek en kunst.
"Ons bestaan is ingebed in 1001 betekenisstructuren, in 1001 verhalen. Bewegingen staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van de wijze waarop wij van de wereld zijn, de wijze waarop wij ons in de wereld oriƫnteren, waarop de wereld ons tekent, ons ontvangt (of aan ons ontsnapt op het ogenblik waarop wij - in het sterven - van de wereld afscheid nemen). Alleen in die context zijn bewegingen betekenisvol en zinvol, en kunnen wij ze begrijpen of zelfs wijsgerig verhelderen."

Thema's en trefwoorden

Thema's

Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur

Trefwoorden

Ethiek, Filosofie, Kunst

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Voorlezen

Materiaal

Praktische aanpak

Uiteenzetting van het werk

Duur

75 minuten

Voorkeurdagen

maandag, dinsdag en woensdag

Samenwerking

Neen

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.