Herman Leenders
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Dichter
Contactgegevens
Herman Leenders debuteerde in 1982 als dichter met 'Mijn landschap, een beeldinventaris'. De volgende bundel, 'Ogentroost', liet tien jaar op zich wachten en kreeg de C.Buddingh'-prijs en de H.C.Pernath-prijs. Daarna volgden nog vier dichtbundels met tussendoor ook de roman 'De echtbreukeling' (over de teloorgang van een huwelijk) en het prozaboek 'Het mennegat' , een fragmentair geheel waarin stads- en plattelandsleven tegenover elkaar worden geplaatst. Via allerlei beelden wordt de leegheid van het drukke burgerbestaan geconfronteerd met de witte plek van de poëzie en de verbeelding. Dat is ook het centrale gegeven van Leenders' poëzie. Hij werd aangesteld als Vrije Brugse Stadsdichter 2016-2017.
 • God speelt drieband (De Arbeiderspers, 2017) - Proza
 • Dat is wij (De Arbeiderspers, 2013) - Poëzie
 • Vervalsingen (De Arbeiderspers, 2008) - Poëzie
 • De echtbreukeling (De Arbeiderspers, 2005) - Proza
 • Speelgoed (De Arbeiderspers, 2000) - Poëzie
 • Landlopen (De Arbeiderspers, 1995) - Poëzie
 • Het mennegat (De Arbeiderspers, 1994) - Proza
 • Ogentroost (De Arbeiderspers, 1992) - Poëzie
 • Mijn landschap (Yang, 1982) - Poëzie

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 18+
 • 55+
 • 15 - 18 jaar

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Bibliotheken
 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Leesclubs
 • Ouderen
 • Array
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Personen voor wie Nederlands de tweede taal is
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • Array
 • Woonzorgcentra
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

Herman Leenders leest poëzie en/of tekstfragmenten voor. De teksten leggen verbanden binnen het werk of kunnen aansluiten bij een thema.
"Het voorlezen van gedichten en/of fragmenten uit mijn prozawerk kan afgewisseld worden met muziek of met een collega-auteur waardoor er een wisselwerking en/of confrontatie ontstaat. Het publiek kan vragen stellen. Bij voorkeur vraagt de organisator een interviewer die dieper kan ingaan op mijn werk."

Herman Leenders werkt samen met muzikant en accordeonist Tuur Florizoone in een programma met als thema de liefde en haar pijnigingen: " Skuwe Krijgers"

De organisator kan ook opteren voor een workshop of een reeks van workshops waarin het schrijven van poëzie wordt gestimuleerd en begeleid.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Reizen, Steden, Landen & Culturen, Natuur, Dieren & Milieu, Taal & Literatuur, Humor, Religie & Spiritualiteit, Liefde, Familie & Relaties, Kunst & Cultuur

Trefwoorden

Poëzie , Muziek, Relatie, Religie, Taal

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Interview, Voorlezen, Vragenronde, Groepsgesprek

Materiaal

Eigen werk, Micro

Praktische aanpak

Een microfoon is aangewezen tenzij het een kleine ruimte (een salon) betreft. Graag ook een lessenaar. Ik lees meestal staand.

Duur

een uur

Voorkeurdagen

Samenwerking

met Tuur Florizoone

Tarief

Prijs overeen te komen met auteur.