Gie van den Berghe
Over de auteur
 • Auteur voor volwassenen
 • Auteur
 • Essayist
Contactgegevens
Gie van den Berghe
+32 9 375 68 80
Gie van den Berghe (°1945) is ethicus en geschiedkundige. Hij ging op drieëndertigjarige leeftijd studeren. In 1982 werd hij master in de ethiek en in 1986 doctor in dezelfde discipline.

Van den Berghe was gedurende acht jaar onderzoeker aan het Studiecentrum voor Oorlog en Maatschappij in Brussel. Sinds 2003 is hij gastprofessor ethiek aan de Universiteit Gent.

In de voorbije decennia heeft hij tal van lezingen gegeven voor een groot publiek en de meest diverse verenigingen, scholen en universiteiten.
 • Kijken zonder zien. Omgaan met historische foto's (Pelckmans, 2011) - Geïllustreerd boek
 • De mens voorbij. Vooruitgang en maakbaarheid 1650-2050 (Meulenhoff, 2008) - Andere
 • Flossenbürg: een vergeten concentratiekamp (VUBPRESS, 1999) - Andere
 • Getuigen . Nationale bibliografie egodocumenten over nazi-kampen (Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog Brussel, 1995) - Andere
 • De zot van Rekem & Gott mit uns (Hadewijch, 1995) - Andere
 • De uitbuiting van de Holocaust (Houtekiet, 1990) - Andere
 • Met de dood voor ogen: begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazi-kampen en buitenstaanders (EPO, 1987) - Andere

Doelgroep & inhoudelijke aanpak

Leeftijd:

 • 15 - 18 jaar
 • 18+
 • 55+

Nadere omschrijving doelgroep:

 • Kunst- en cultuurcentra
 • Leerkrachten
 • Scholen
 • Sociaal-culturele verenigingen
 • (Psychiatrische) ziekenhuizen
 • Andere
 • Personen met een migratieachtergrond
 • Bibliotheken
 • Leesclubs
 • Ouderen

Opmerkingen:

Inhoudelijke aanpak lezingen:

- Omgaan met historische foto's.
- Vooruitgang- en maakbaarheidsideologie. De Verlichting, moderne eugenetica, ontsporing tijdens nazi-tijdperk, hedendaagse eugenetica.
- Kijken en zien. Kijken doen we met de ogen, zien met de hersenen. Aangetoond met optische illusies, ambivalente beelden, dagelijkse beelden
- Missen is menselijk. Fouten maken we omdat we doorgaans zo goed zijn in snel denken en handelen
- Nationaalsocialistische dictatuur historischer bekeken. Focus: concentratiekampen en uitroeiingskampen.

Elke lezing gaat vergezeld van veel beeldmateriaal. De inhoud wordt goed weergegeven door de concrete beschrijving.

Thema's en trefwoorden

Thema's

Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Geschiedenis & Politiek

Trefwoorden

Psychologie, Racisme, Geschiedenis, Maatschappij , Oorlog

Opmerkingen

Praktische aanpak lezingen

Methodes

Vertellen, Gebruik verschillende media (muziek, video, PowerPoint, ...)

Materiaal

Foto's, Video/film, Beamer, Laptop

Praktische aanpak

Powerpointpresentatie

Duur

anderhalf tot twee uur, eventueel met pauze

Voorkeurdagen

niet in de weekends

Samenwerking

Neen

Tarief

Prijs 1e lezing/dag:250,00 euro
Prijs 2e en 3e lezing/dag: euro
Extra bijdrage voor grote groepen: euro
Extra bijdrage voor lezingen op maat en bijzondere opdrachten: euro
Opmerking