Algemene vragen

Ik ben een auteur, maar sta nog niet op de auteurslijst. Hoe kan ik mij aanmelden?

Ik ben een auteur uit Nederland, kan ik mij ook aanmelden voor de auteurslijst?

Hoe weet ik of een aanvraag voor een gesubsidieerde auteurslezing goed is ingevuld?

Wanneer weet ik zeker of een aanvraag is goedgekeurd?

Ik geef een auteurslezing met een financiële bijdrage van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Hoe zit het met de betaling?

Hoeveel kan ik vragen voor een auteurslezing?

Zijn mijn auteurslezingen vrijgesteld van BTW?

Hoeveel keer kan ik een lezing geven met een tussenkomst van het Vlaams Fonds voor de Letteren?

Er zijn meer dan 15 organisatoren die me uitnodigen voor een lezing met een financiële tussenkomst. Wat doe ik?

Welke overeenkomst sluit ik af met organisatoren voor niet-gesubsidieerde lezingen?

Hoeveel lezingen subsidieert het VFL ieder jaar?

De lezing kan niet doorgaan. Wat nu?


Vragen over mijn persoonlijke auteurspagina

Ik wens mijn gebruikersnaam en wachtwoord te veranderen. Hoe doe ik dat?

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Wat nu?

Ik heb een nieuw e-mailadres. Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

Ik wil graag mijn gegevens op de auteurslijst aanpassen. Hoe doe ik dat?

Ik heb mijn gegevens gewijzigd, maar deze zijn nog niet zichtbaar op de website. Hoe komt dit?

Hoe raadpleeg ik het overzicht van mijn aangevraagde lezingen?

Een organisator nodigt me uit voor een auteurslezing. Hoe kan ik die uitnodiging bekijken en bevestigen?

Wegens onvoorziene omstandigheden kan ik de afgesproken lezing niet geven. Wat moet ik doen?

‘In behandeling bij het VFL’, ‘Lezing goedgekeurd’, ‘Lezing geannuleerd’… wat betekent de status naast mijn lezing precies?

 

Ik ben een auteur, maar ik sta nog niet op de Auteurslijst. Hoe kan ik mij aanmelden?

1. U gaat naar de startpagina van www.auteurslezingen.be en klikt op 'Registreer als auteur'. 
2. U vult het aanvraagformulier in.
3. De adviescommissie Auteurslezingen beslist over uw aanvraag. De commissie komt vier keer per jaar samen. Er zijn vier deadlines: op 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.
4. Het Vlaams Fonds voor de Letteren brengt u op de hoogte van de beslissing van de commissie.
 

 Ik ben een auteur uit Nederland. Kan ik me ook aanmelden voor de Auteurslijst? 

Nederlandse auteurs kunnen zich helaas niet aanmelden voor opname op de auteurslijst. Tot en met 1 juni 2019 konden Vlaamse organisatoren van auteurslezingen wel via een apart formulier op de website 100 euro subsidie aanvragen voor een lezing met een auteur uit Nederland die opgenomen is op de auteurslijst van De Schrijverscentrale. Jammer genoeg is deze regeling komen te vervallen vanwege het sterk groeiende aantal gesubsidieerde lezingen, waardoor de subsidieregeling voor auteurslezingen steeds zwaarder doorweegt op het totale budget van het VFL. Meer toelichting bij deze reglementswijziging vindt u terug in het volgende nieuwsbericht

 

Hoe weet ik of een aanvraag voor een gesubsidieerde lezing goed is ingevuld?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren gelooft in het belang van auteurslezingen. Een goede lezing verlaagt de drempel om een boek te beginnen lezen. Ze wekt nieuwsgierigheid en leeshonger. Een lezing kan het leesplezier vergroten, de leeservaring verrijken en de blik op de literaire wereld verbreden. En dat geldt zowel voor het publiek als de auteur.
Daarom hecht het Vlaams Fonds voor de Letteren veel belang aan de zorg en volledigheid waarmee u uw lezing omringt. Een goed ingevulde aanvraag hoort daarbij.
Aanvragen die niet beantwoorden aan het reglement of onvoldoende gemotiveerd zijn, komen niet in aanmerking voor de financiële tussenkomst van € 100. Daarom is het belangrijk na te gaan dat álle stappen van het aanvraagformulier goed zijn ingevuld. Wanneer iets niet (volledig) correct is ingevuld door de organisator, neem dan contact op. Hij kan de gegevens corrigeren.
 

Wanneer weet ik zeker of een aanvraag voor een gesubsidieerde lezing is goedgekeurd?

U weet zeker wanneer een aanvraag is goedgekeurd als in het overzicht 'Lezingen beheren' bij de status van de lezing ‘lezing goedgekeurd’ staat.
U krijgt enkele weken nadat de lezing door de organisator is aangevraagd en door u is goedgekeurd, het bericht of de aanvraag al dan niet is goedgekerud. Heeft u geen e-mail ontvangen, kijk dan ook even bij uw ongewenste mails. 
 

Ik geef een auteurslezing met een financiële bijdrage van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Hoe zit het met de betaling?

Als de aanvraag is goedgekeurd, reserveert het Vlaams Fonds voor de Letteren 100 euro voor de lezing. Van de organisator wordt verwacht binnen de 5 dagen na de lezing het verslag in te vullen. Van zodra de organisator dat verslag volledig ingevuld heeft op de website www.auteurslezingen.be, betaalt het VFL het totaalhonorarium rechtstreeks aan de auteur via een overschrijving. Het VFL stuurt een e-mail naar de auteur van zodra het verslag van de organisator is goedgekeurd. 
Het totaalhonorarium bestaat uit de eigen bijdrage van de organisator, de vervoersonkosten, (betaald door de organisator aan het VFL), en de 100 euro subsidie. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand volgend op de lezing. Het VFL betaalt de auteur uit, ook al heeft het VFL de eigen bijdrage en vervoersonkosten nog niet ontvangen van de organisator.
Auteurs die gewend zijn een factuur op te maken voor het auteurshonorarium, maken een factuur voor het VFL. De factuur bevat het volledige bedrag: 100 euro subsidie, de bijdrage van de organisator en de (vervoers)onkosten. Als u facturen opmaakt voor uw lezingen, geef dan tijdig een seintje aan het VFL. Zo vermijden we dubbele uitbetalingen. 
 

Hoeveel kan ik vragen voor een auteurslezing?

Wat voor het VFL niet kan, is dat een auteur een auteurslezing geeft zonder hiervoor een correct honorarium te ontvangen. Het VFL verplicht daarom de organisatoren ertoe om een eigen bijdrage te leveren, minimum 35 of 60 euro naargelang de organisator. Dit zijn absolute minimumbedragen. Als auteur bepaalt u zelf uw honorarium. Indien u geen idee heeft welke prijs te vragen, kunnen de richttarieven van de Vlaamse Auteursvereniging een leidraad zijn:

- schoollezingen: minimaal 150 euro per lezing; indien een lezing twee lesuren duurt, is 200 euro een minimum;
- lezingen uit/over eigen werk in bibliotheken, leesclubs, boekhandels of op literaire manifestaties: minimaal 200 euro per lezing (prijzen tussen 200 en 400 euro zijn gebruikelijk);
- themalezingen op aanvraag: minimaal 300 euro per lezing (prijzen tussen 250 en 600 euro zijn gebruikelijk).
De vervoerskosten van en naar een lezing worden supplementair door de organisator betaald. Wie met het openbaar vervoer reist, legt het ticket voor; wie met de wagen komt, vraagt de gangbare kilometervergoeding.

Zijn mijn auteurslezingen vrijgesteld van BTW?

Ja, auteurslezingen zijn vrijgesteld van BTW volgens artikel 44, §2 8° van het WBTW. 
Indien je factureert, kan je deze vrijstelling vermelden op je factuur. 

 

Hoeveel keer kan ik een lezing geven met een tussenkomst van het Vlaams Fonds voor de Letteren?

Een auteur kan tot 15 keer per jaar een auteurslezing geven met een tussenkomst van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Een auteur bepaalt zelf hoe hij de lezingen spreidt over het jaar.
Een organisator kan eveneens maximaal 15 gesubsidieerde auteurslezingen per jaar organiseren.
 

Er zijn meer dan 15 organisatoren die me uitnodigen voor een lezing met een financiële tussenkomst. Wat doe ik?

Er kunnen maximaal 15 aanvragen voor een auteurslezing met een financiële tussenkomst worden opgenomen in het overzicht. Zeg dus niet meer dan 15 lezingen met een financiële tussenkomst toe. 

Welke overeenkomst sluit ik af met organisatoren voor niet-gesubsidieerde lezingen?

Voor gesubsidieerde lezingen geldt de aanvraag die de organisator invult op de website, en waarmee u zich akkoord verklaart, als contract.
Voor niet-gesubsidieerde lezingen, heeft het VFL een voorbeeldcontract opgemaakt. U kan dit gebruiken en aanpassen naargelang uw eigen praktijk.

 Hoeveel lezingen subsidieert het VFL ieder jaar?

Het VFL subsidieert jaarlijks 2.800 lezingen, en maakt hiervoor een budget van 280.000 euro vrij.

De lezing kan niet doorgaan. Wat nu?

Indien je als auteur onverwacht de lezing niet kan laten doorgaan, bv. door ziekte, neem je best zo snel mogelijk contact op met de organisator én met het VFL. Je kan dan samen op zoek gaan naar een nieuwe datum.
Als de organisator de lezing laattijdig en eenzijdig annuleert, dan wordt met de drie partijen (het VFL, de organisator en de auteur) naar een overeenkomst gezocht waarbij de organisator een gepaste financiële compensatie voorziet voor de tijd die de auteur al in de voorbereiding van de lezing heeft geïnvesteerd. 
 

VRAGEN OVER MIJN PERSOONLIJKE AUTEURSPAGINA
 

Ik wens mijn gebruikersnaam en wachtwoord te veranderen. Hoe doe ik dat?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met uw gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord.
2. Klik op 'inloggegevens auteur'. Hier kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen.Let op, om een nieuw wachtwoord in te stellen, moet u uw huidige wachtwoord ingeven. Bent u uw huidige wachtwoord vergeten? Klik dan op 'wachtwoord vergeten'. Hebt u geen e-mail ontvangen, kijk dan ook even bij uw ongewenste e-mails. 

 

Ik ben mijn wachtwoord of gebruikersnaam vergeten. Wat nu?

Klik op de link 'Bent u uw wachtwoord vergeten?' U ontvangt een e-mail met een eenmalige link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Hebt u geen e-mail ontvangen, kijk dan ook even bij uw ongewenste post.

Ik heb een nieuw e-mailadres. Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met uw gebruikersnaam (of e-mailadres) en wachtwoord.
2. 
Klik op 'inloggegevens auteur'. Onder de titel 'e-mailadres' vindt u de link om uw bestaande e-mailadres te wijzigen. Wanneer u uw nieuw e-mailadres indient, zorgt het VFL ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt aangepast op uw auteurspagina.

Ik wil graag mijn gegevens op de auteurslijst aanpassen. Hoe doe ik dat?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met uw gebruikersnaam (of e-mailadres) en paswoord.
2. Kies 'Auteursgegevens en info lezingen'. Hier kunt u al uw gegevens aanpassen, bijvoorbeeld welk adres zichtbaar mag zijn op de auteurslijst, voor welke doelgroep uw lezingen geeft, de prijs voor uw auteurslezingen, nieuwe boeken toevoegen...

Ik heb mijn gegevens gewijzigd, maar deze zijn nog niet zichtbaar op de website. Hoe komt dit?

Wanneer u uw gegevens wijzigt, slaat de website deze informatie op.
Deze gegevens worde niet meteen zichtbaar gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat ze verloren zijn gegaan.
Wanneer u de volgende dag een kijkje neemt, zult u zien dat de wijzigingen zichtbaar zijn gemaakt; de aanpassingen zijn dus wel degelijk opgeslagen.

Hoe raadpleeg ik het overzicht van mijn aangevraagde lezingen?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met uw gebruikersnaam (of e-mailadres) en paswoord.
2. Ga naar 'Lezingen beheren'. Hier vindt u al uw aanvragen terug. Afhankelijk van de status kunt u verschillende acties uitvoeren: een aanvraag verwerken, een lezing raadplegen, een verslag invullen over de lezing, of het verslag van de organisator bekijken.
3. Onderaan vindt u een overzicht van de geannuleerde en afgekeurde lezingen (indien van toepassing). Deze lezingen kunt u eveneens raadplegen.

Een organisator nodigt me uit voor een auteurslezing. Hoe kan ik die uitnodiging bekijken en bevestigen?

1. Log in op www.auteurslezingen.be met uw gebruikersnaam (of e-mailadres) en paswoord.
2. Ga naar 'Lezingen beheren'. Hier vindt u al uw aanvragen terug. Door op 'Verwerk aanvraag' te klikken, opent u de lezingenaanvraag. Onderaan de pagina kunt u de lezing bevestigen, of net niet. Controleer of de gegevens kloppen met de afspraken die u gemaakt heeft met de organisator (datum, aanvangsuur, locatie, materiaal...). 
3.Indien de gegevens kloppen, klik dan onderaan op 'Ik bevestig de lezing' en daarna op 'Opslaan'
4. Indien de gegevens niet kloppen, klik dan onderaan op 'Ik bevestig de lezing niet' en vermeld de reden waarom u de lezing niet bevestigt. Klik daarna op 'Opslaan'.

Bevestig de lezing pas wanneer u heel zeker bent dat er geen fouten staan in de aanvraag en alle financiële gegevens correct zijn ingevuld.

De uitbetaling van het VFL is namelijk gebaseerd op de bedragen die hier zijn ingevuld. Wanneer er iets niet in orde is, neem dan contact op met de organisator of met het VFL.

Wegens onvoorziene omstandigheden kan ik de afgesproken lezing niet geven. Wat moet ik doen?

Neem contact op met de organisator om samen te beslissen wat er moet gebeuren: de lezing verplaatsen naar een andere datum of de lezing annuleren. Een lezing annuleren kan op twee manieren:
- Een organisator kan de lezing annuleren op zijn organisatiepagina, onder 'Lezingen aanvragen en beheren'. De organisator en de auteur ontvangen dan een e-mail die de annulering bevestigt.
- Een auteur kan contact opnemen met de medewerker auteurslezingen van het VFL om de lezing te annuleren. 
 

In behandeling bij het VFL’, ‘Lezing goedgekeurd’, ‘Lezing geannuleerd’… wat betekent de status naast mijn lezing precies?

U kunt de status van een lezing nakijken in uw persoonlijk overzicht op www.auteurslezingen.be, mijn lezingen. Er zijn verschillende statussen mogelijk:
- In behandeling bij VFL: de subsidieaanvraag wordt bekeken door het VFL. Het VFL bekijkt de details en bevestigt of weigert de aanvraag van de organisator.
- Aanvraag goedgekeurd door auteur: de auteur heeft de aanvraag voor een lezing aanvaard. De aanvraag wordt verder behandeld door het Vlaams Fonds voor de Letteren.
- Aanvraag geweigerd door auteur: de auteur heeft de aanvraag voor een lezing niet aanvaard. De aanvraag wordt niet verder behandeld door het Vlaams Fonds voor de Letteren.
- Lezing goedgekeurd: de aanvraag voor een financiële tussenkomst is goedgekeurd. Er wordt 100 euro voor deze lezing gereserveerd.
- Lezing afgekeurd: de aanvraag voor een financiële tussenkomst is afgekeurd door het VFL: er wordt geen 100 euro voor deze lezing gereserveerd. De reden om een lezing af te keuren kan bijvoorbeeld zijn dat de lezing te laat werd aangevraagd, dat de auteur niet akkoord gaat met de afspraken of dat de eigen bijdrage van de organisator te laag is. De aanvraag wordt niet verder behandeld.
- Lezing geannuleerd: De organisator wil zijn aanvraag intrekken en annuleert ze daarom. Geannuleerde aanvragen worden niet verder behandeld door de auteur of het Vlaams Fonds voor de Letteren.