Via deze link kan je het volledige subsidiereglement downloaden of printen.

Het reglement met criteria voor nieuwe auteurs in 2023 zal beschikbaar zijn vanaf eind december 2022.

In een notendop:

Auteurslezingen

Ben je auteur, illustrator, striptekenaar, vertaler of slamdichter? Vertel je graag over je werk? Dan kom je in aanmerking voor subsidie wanneer je auteurslezingen geeft:

 • Je ontvangt van Literatuur Vlaanderen een subsidie van 100 euro per lezing.
 • De organisatie die je uitnodigt, vraagt de subsidie voor jou aan en betaalt haar deel van je vergoeding aan Literatuur Vlaanderen.
 • Literatuur Vlaanderen betaalt in de loop van de maand volgend op je lezing de hele factuur in één keer aan jou: de eigen bijdrage van de organisator, de vervoersonkosten en de 100 euro subsidie.
 • Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet je zijn opgenomen op de auteurslijst.

Auteurslijst?

Alle auteurs, illustratoren, striptekenaars, vertalers of slamdichters komen in principe in aanmerking om te worden opgenomen op de auteurslijst:

 • Belangrijk is dat je voldoet aan de criteria voor opname op de auteurslijst subsidiereglement
 • Je lezing moet als doel hebben het publiek aan te zetten tot lezen.  ‘How-to’-lezingen of lezingen met een informatieve of therapeutische insteek komen niet in aanmerking.
 • Je aanvraag wordt beoordeeld door de adviescommissie auteurslezingen
 • Zodra je op de lijst staat, kun je maximaal 15 keer per jaar rekenen op een subsidie van 100 euro. 

Deadlines

Je kunt je vier keer per jaar kandidaat stellen voor opname op de auteurslijst. De jaarlijkse deadlines zijn: 

 • 1 februari
 • 1 mei
 • 1 augustus
 • 1 november

→ Lees hier 8 tips voor het indienen van een sterke aanvraag

→ Stel je kandidaat voor de auteurslijst