Beste organisator,

Hoe is het auteursbezoek geweest? Kon u een speld horen vallen? Heeft een illustrator de klas op stelten gezet? Zijn plots alle boeken van die ene schrijver uitgeleend in de bib? Heeft u iets gehoord waar u van opkeek, iets wat u heeft geraakt?

Beste auteur,

Hingen de leerlingen aan uw lippen? Stond u versteld van de vragen uit het publiek? Sloeg uw tekentechniek aan? Werd u goed ontvangen?

In dit gastenboek kan u uw ervaringen en tips delen met andere auteurs, leerkrachten, bibliothecarissen, verenigingen...


janus raaijmakers

L.s.,
als een van de leden van de leesclub die onlangs bij mevr. K.Hemmerechts een bezoek hebben gebracht wil ik graag kort mijn reactie weergeven. het was ten eerste een uiterst hartelijke ontvangst. de discussie met de schrijfster over het boek "Alles verandert" verliep uiterst boeiend. De toelichting van de schrijfster bij sommige onderdelen van het werk was interessant. Een "eyeopener" voor mij persoonlijk was de toelichting die de schrijfster gaf over de mogelijke betekenis van het werk op langere termijn, alsof het werk een soort profetische betekenis aangaf. Voor mij persoonlijk was dit het hoogtepunt van de avond: een moment waaronder realiseert dat echte literatuur soms een inkijkje in de toekomst kan geven. Een mooie, vruchtbare avond waarvoor dank!

Wim vermeulen

Frank Kloeck

Halleluja ! Paul van Ostaijen lééft!
Peter HH brengt blijde boodschap in Mortselse bib!

Intro
Misschien verkeerde u in de veronderstelling dat Paul van Ostaijen (PvO) al meer dan 89 jaar dood is? Fysiek misschien wel, maar zijn gedichten zijn nog steeds springlevend. Marc groet ’s morgens de dingen, Melopee (Onder de maan schuift de lange rivier … ), Boere-charleston, Huldegedicht aan Singer, Boem Paukeslag, … Evenzovele evocaties die ons doen wegmijmeren bij dat typische universum waarvan PvO de scheppende alleenheerser was…

De dinsdag vóór Pasen is voormalig Antwerps stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen te gast in de Mortselse bib. Onder zijn spitante impuls mogen we getuige zijn van de verrijzenis van die al te jong gestorven dichter die een tijd in Hove woonde en enkele Antwerpse scholen “versleet”.

Van Antwerpen naar Miavoye
Peter (die zijn naam besmuikt tot “HH” afkort) neemt ons mee op een heuse rollercoaster die de “woordentover” van PvO zal doen opglanzen. Naar eigen zeggen een beetje “van de hak op de tak, als een eekhoorntje” voert HH ons mee van Antwerpen, waar het allemaal begon, naar van Ostaijens laatste rustplaats in het Waalse Miavoye-Anthée, waar de dichter – amper 32 – uiteindelijk overleed aan tuberculose.
Samen met drie kompanen (Walloniëkenner Pascal Verbeke, auteur Koen Peeters en tekenaar Koen Broucke) trok Holvoet-Hanssen op bedevaart naar Miavoye. Ze traden er in de voetsporen van hun literair icoon. Bezochten er het hersteloord Le Vallon, ademden er de lucht, sliepen er in het bed, zijn bed… Peter brengt verslag uit van die expeditie.

Leven en werk
Tegelijkertijd neemt de dichter van nu ons mee op reis door het oeuvre van de dichter van toen. Peter schetst beknopt van Ostaijens persoonlijke en literaire evolutie.
Hoe hij, als jonge stadsklerk in Antwerpen in de populaire “danspaleizen” met klinkende namen als Music Hall of Wintergarten plezier en vertier zocht. Hoe hij er cocaïne snoof. Hoe het later met zijn Emmeke klikte én botste… Hoe de poëzie hem “in vervoering” bracht. Hoe zijn rebelse karakter er vorm kreeg en hij als flamingant tegen de schenen van de “heren met de hoge hoeden” schopte.
Na de Eerste Wereldoorlog volgt de ontgoocheling. PvO voelt zich ontmoedigd en uitgeblust. De Wereldbrand zette alles op de helling. Absurditeit troef.

Mystiek
De poëet streeft niet langer naar vervoering. De rebelse wereldverbeteraar is murw. Nu ligt de focus geheel op het mystieke en het muzische van de taal, op de kracht van klanken, op tempo en ritme, op associatie en suggestie.

Tekst en muziek vloeien in elkaar over. Rik Holvoet (broer van) is aanwezig in het publiek. Peter stelt hem voor als een bevlogen tenor! Het publiek zingt enthousiast mee. “Ik zag Cecilia komen/ op een zomernacht/ twee oren om te horen/twee ogen om te zien” …
Onder de titel Polonaise bewerkte van Ostaijen aldus een oude tekst én aloude muziek. Een andere aanwezige – met name muziekkenner Werner Van Krunkelsven – signaleert dat diezelfde melodie weerklinkt in het Israëlisch volkslied. Ook Peter staat versteld …

Slot
Tot slot declameert en zingt Peter een fragment uit Bezette stad. Een brandende fakkel begeleidt de atleet van het woord naar Olympische hoogten. De – aanstekelijke (!) - dichter verdwijnt achter de “coulissen”. Terug neergedaald in het ondermaanse, is de fakkel gedoofd. Maar het vuur van de poëzie blijft eeuwig branden.

Als slaapmutsje sluiten we af met Berceuse nr. 2:
Slaap als een reus
slaap als een roos
slaap als een reus van een roos
reuzeke
rozeke
zoetekoeksdozeke
doe de deur dicht van de doos
Ik slaap

Frank Kloeck
[De performance vond plaats op 11 april 2017 - organisatie Davidsfonds Mortsel]

Joris Denoo

Ostendsche gebakken visjes en een nagelnieuwe schoolbieb met een heel speciaal boekenplafond - een mooie vrijdagvalavond aan het begin van de lente (zon, wind) in lagere school De Dorpslinde Bredene.

Staf Boeckx

Op 1 februari 2017 had onze DF-leeskring (geboortejaar 1984) schrijver Kris Van Steenberge op bezoek om met ons van gedachten te wisselen over zijn debuutroman 'Woesten'. Zo' n leeskring met een auteur is (meestal) een feestdag, maar gisteren was het absoluut een avond om in te kaderen.
Van het eerste woord heeft Kris Van Steenberge de aandacht van zijn publiek, en hij houdt die lezers -zoals in zijn roman-in zijn greep tot het einde. Hij gaat geen vraag uit de weg, en toont dat hij vol is van zijn passie voor verhalen en taal en literatuur. En toen Kris op het einde een fragment bracht uit 'Woesten', bewees hij dat hij ook als acteur veel in zijn mars heeft.

namens DF-leeskring Noorderwijk/Morkhoven, Staf Boeckx

Stephanie Piedfort

Toast Literair 22/01/17 - Davidsfonds Gierle
De lezing van Ish Ait Hamou was in één woord fantastisch. Ish is een boeiend verteller met de nodige humor: écht, innemend, integer, to the point. Wat ik heel knap vind is dat Ish helemaal geen extra media (ppt, prezi... of wat dan ook) nodig heeft om zijn publiek van de eerste tot de laatste minuut betrokken te houden. Hij is er gewoon als een persoon die zijn verhaal vertelt, een boodschap heeft en dit even goed in een lezing als in een boek kan overbrengen. Een auteur/verteller 'pur sang'.

Greet Vandenberk

Kris Van Steenberge vertelde gisterenavond 1/12/2016 enthousiast over zijn schrijverschap en zijn twee boeken. Net als in zijn boeken weet hij ook in zijn lezing de verschillende thema's mooi met elkaar te verweven. Kris weet mooi in te spelen op het publiek en is erg toegankelijk. Een aanrader!

Claire Awouters

Zonta Club Antwerpen,
Vergadering 21 november 2016

In de prachtige locatie van salons Schoeters vertelde Kristien Hemmerechts ons hoe ze haar ‘BK’ (borstkanker) ervaren heeft, hoe ze een gevoel van dankbaarheid heeft voor de gezondheidszorg, hoe de notities haar een spiegel voorlegden, hoe overgevoelig ze reageerde, hoe minder reacties er waren dan ze verwacht had, hoe kwetsbaarder ze geworden was, hoe bang ze was voor het stigma, hoe bang om haar identiteit te verliezen, hoe ze het als haar ‘kleine missie’ zag om op te houden te spreken over het clichématige ‘getroffen in je diepste vrouwelijkheid’, hoe verbondenheid ook met jezelf heel belangrijk is. Ze illustreerde deze invalshoeken met treffende passages uit haar werk Er gebeurde dit, er gebeurde dat. Na het geruisloos beluisteren van haar betoog, antwoordde ze op de vragen door te pleiten voor meer fijngevoeligheid, samen iets te doen, leren aanvaarden, ‘Quality time’ in te schakelen en vooral jezelf blijven!

Luc Vanneste

Herman Leenders & Peter Theunynck, bomen van dichters in het Poëziebos

Het was de week van het bos 2016. Vroeger schreven wij de week van hut bos. En waarom ? Omdat het Lappersfort Poëziebos www.poeziebos.be niet alleen een Boeboeksbos is maar een bos dat gelinkt kan worden aan Pluk van de Petteflet. Tussen 2001 en 2010 kende het Lappersfortbos drie generaties bosbezetters. Net als Pluk krakers. Die met verbeelding & fantasie een stukje natuur probeerden te redden van de ondergang. De dagboeken http://www.poeziebos.be/ArchiefGGF.aspx Lees hier alle dagboeken uit het Lappersfortbos zijn literair erfgoed.

Maar nu : de reden van dit literair verslagje. We hadden 2 dichters op bezoek in Vlaanderens beroemdste bos : de vrije stadsdichter Herman Leenders & de bosdichter ( woordvoerder van de Lappersfort Poets Society ) Peter Theunynck. Lang geleden studeerden beide dichters samen letteren aan de Leuvense Universiteit in Kortrijk. Op 9 oktober ontmoeten ze elkaar terug in het Lappersfort Poëziebos, de moeder der zonevreemde bossen. Zij lazen bosgedichten voor. Waarbij zij het opnamen voor bomen in het landschap & bossen in de stad.

Eerst was er een korte inleiding bij de week van het bos en dan startte de wandeling. Alternerend lazen de dichters elk 2 keer drie gedichten voor met een woordje duiding.

Peter Theunynck las voor uit zijn bundels Naar een nieuw zeeland en De benen van de hemel. Herman Leenders las voor uit zijn bundels Ogentroost , Landlopen en Vervalsingen.

Beide dichters kennen het vrije stadsdichterschap van Brugge. Herman Leenders kreeg de opdracht elf Brugse stadsgedichten te schrijven over schoonheid en troost, vreugde en ergernis, Brugge en de wereld. De stadsdichter 2016 - 2017 wordt geroepen door de muzes Poëziebos in samenwerking met het Poëziebosnetwerk en Boekhandel De Reyghere & Brugse Boekhandel. Zijn voorgangers waren Marcus Cumberlege, Lies van Gasse, Peter Theunynck en Hedwig Speliers ( * ). De gedichten lees je op http://www.poeziebos.be/VrijeStadsdichterBrugge.aspx

Tijdens het wandelen naar verschillende poëzieborden van het Hugo Clauspad
http://www.uitinwestvlaanderen.be/10235/het-hugo-clauspad-voor-poetische... was er de gelegenheid tot een gesprek met de dichters over de kracht van de taal en de waarde van de bossen en de bomen voor de poëzie. We hadden ook het bezoek van de Italiaanse dichteres Patrizia Morotti die in Brugge woont. Haar Italiaans klinkt heel erg zomer & lente in het Poëziebos. Zij vergezelde onze City Poet Marcus Cumberlege. Ook het Engels is in het Lappersfortbos geen ongewone taal.

Het slotgedeelte was bij de spirit of the wood. Het beukmonument waar onze muze in verbeeld is. Het was weer eens een mooie zonnige literaire wandeling. Er werd besloten met nieuws van het bomenfront. In Antwerpen is het Sint-Annabos grotendeels gered. Het slibstort komt in een leeg havendok en niet op het oude erfgoed van boom & natuur. In Brugge worden dertien linden niet gekapt aan het centrale kerkhof van Steenbrugge. Ze kunnen nog vele tientallen jaren blijven ademen en zuurstof geven aan mensen met verdriet. Er werd ook opgeroepen om aanwezig te zijn op de komende Poëzieweek in het Lappersfort en dit op 29 januari 2017 om 14u30. Ook van het literaire front was er nieuws : de eerste oogst van het stadsdichtersschap van Herman wordt op 20 november voorgesteld in de steunende boekhandels en Peter schreef zijn eerste roman : de Slembroucks.

De foto's staan hier http://www.poeziebos.be/Portals/0/Boswanderling09102016.pdf

( * ) archiefjes stadsdichters

http://www.focus-wtv.be/nieuws/herman-leenders-vijfde-vrije-stadsdichter...
http://www.poeziecentrum.be/nieuws/hedwig-speliers-aangesteld-als-offici... http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130128_00449112 ( Peter )
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140202_00959286 ( Lies )
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150125_01492691 ( Marcus )

Danny De Stammeleer

Op zaterdag 08 oktober 2016 was Els Beerten te gast bij De Lezende Paling te Sint-Lievens-Esse. Het werd een zeer boeiende avond met een begeesterend auteur. Publiek was zeer enthousiast. Kortom een klasse auteur.

mvg,
Danny

https://gomarken.wordpress.com/2016/10/09/els-beerten-was-bij-de-lezende...

Dominiek Segaert

Op dinsdag 27 september 2016 kwam jeugdauteur Gerda De Preter tweemaal anderhalf uur getuigen en spreken over haar 'schrijverschap'. Hoe ze de microbe te pakken kreeg in haar kinderjaren, hoe een boek tot stand komt, waar een auteur de ideeën en het 'leven' 'oppikt' en vooral - en dit naar aanleiding van de jaarlijkse Verdraagzaamheidsdag op onze middelbare school - hoe ze het thema pesten en onverdraagzaamheid heeft aangepakt in haar pakkende boek Anna was hier. Gerda kwam levensecht over, sprak boeiend en de leerlingen hingen aan haar lippen. Ook de leerkrachten houden er een bijzonder aangename en boeiende herinnering aan over. Gerda: je was zo écht en dat hebben we allemaal aangevoeld. Misschien tot ooit? Een aanrader voor eenieder die lesgeeft aan het 1ste middelbaar. Dominiek Segaert, leerkracht Sint-Bernardusinstituut, Knokke-Heist

Romain Goesaert

Ingrid Vander Veken heeft ons positief verrast met haar spontane en aangename vertelstijl. Haar lezing over haar boek "Dagboek zestig" was knap opgebouwd waarbij zij ook passages voorlas.
Aanrader.

Goedele De Nys

Op vrijdag 26 mei mocht ik met mijn klas, het 'Leesatelier' van Open School Antwerpen, op de koffie bij Diane Broeckhoven thuis. Zij vertelde hoe ze auteur geworden was, over haar vroegere boeken en haar meest recente 'Wat voorafging'.
Mijn volwassen cursisten - je zou hen net zo goed 'deelnemers van een leesgroep' kunnen noemen, maar het kadert binnen een school - hingen aan de lippen van de auteur. Zij had dan ook heel veel te vertellen.
Dankbaar om zo veel gulheid (in haar huis mogen komen, zo veel verhalen krijgen, lekkere koffie!), verrijkt en ... met veel zin om te lezen verlieten we 's middags haar huis in het mooie begijnhof van Antwerpen.
Bedankt, Diane!

Goedele De Nys
Open School Antwerpen

Attila Dept

Laïla liet bij ons allen (kids en volw) een indruk achter, die "hoger is dan de bergen, en dieper dan de zee". En dat de (zelfgemaakte) "Azizi's op de kleine blauwe vogel(tje)s", de boodschap van identiteit en diversiteit, als duidelijke meningen, wereldwijd verspreid mogen worden via onze kinderharten in al onze huiskamers.

Veel suc6,
Michèle Note

Sabine De Vos

Vanaf dit najaar kunnen lezingen voor 6+ geboekt worden over wonderlijke, grappige, heel fantasierijke sprookjes uit de hele wereld (22 landen!). Sabine De Vos leest voor uit haar nieuwe boek 'En toen zie de draak...' (uitgave 2016-2017, Abimo) met een PP met kleurrijke ecolinetekeningen van Emilie Lauwers.
Lezingen kunnen na al geboekt worden via info@sabinedevos.com.

Karel Decoene

Karel Decoene
Davidsfonds Kuurne.
Zaterdag 16/04/2016
Gisteren kwam Rudolf Hecke bij ons met de lezing 'Relation du trottoir' over het leven en werk van Serge Gainsbourg.
Rudolf Hecke is een getalenteerd en gepassioneerd spreker en kon het publiek inpalmen en meeslepen in de gevoelswereld van Serge Gainsbourg.
Bovendien werd er veel zorg besteed aan de opbouw van het podium met veel beeldmateriaal en attributen.
De muziekfragmenten werden ook met zorg uitgekozen en gebracht.
Ons publiek was unaniem razend enthousiast, een aanrader !

Pascale Neutjens

De auteurs Stefan Boonen en Els Beerten zijn in de bib van Mortsel geweest op 13 april voor een auteurslezing.
De 4 groepen die wij begeleiden in onze bib waren superenthousiast.
Alsook de auteurs.

Pascale Neutjens
bibmedewerker Mortsel

Marleen Coppens

Marjolein Pottie kwam dinsdag bij onze 2de klassers vertellen in het thema van de jeugdboekenweek. Er volgde ook nog een creatieve verwerking: de kinderen knutselden een heus Pop Up winkelcentrum! Heel leuk...

Marleen Coppens

Tom Schoonooghe kwam dinsdag vertellen over het boek Mijn stad bij onze 5de klassers. De lezing was weeral fantastisch! Hij vertelt heel boeiend en met veel humor. Ondertussen teken hij ook. Iedereen was enthousiast!

Ann Lootens

Ik begin mijn lezingen steevast met een felicitatie voor de kinderen.
Dan staan ze wel eventjes versteld want op die dag zijn ze, uiteraard, niet allemaal jarig.
Ik feliciteer hen omdat ik gehoord heb van de juf (of de meester) dat ze allemaal zo goed hun best doen om te leren lezen. En ook omdat ik weet dat ze allemaal uitblinken in iets. Ze zijn allemaal 'een kei' in iets. En dan mogen ze vertellen waarin ze 'een kei' zijn.
Dat varieert van: ballet, voetballen, rekenen, lezen, tekenen, vriendjes maken, zorgen voor de hond, mama helpen, jongleren, naar de scouts gaan enz…

Heel speciaal voor hen, heb ik ook een versje gemaakt.
Het gaat als volgt:

Ik heb een doos
met rood en geel,
een doos met 7 laatjes.
En als je heel goed
in elk laatje kijkt,
vind je een schat,
ja heus…
kijk, raad eens.
Is dit een pit?
Een veer?
Is dat een kei?
Denk goed na,
en zet een stap opzij.
In die pit van peer
zit heel wat meer:
een boom, zeg ik je.
Jawel, meneer.
En uit die veer
komt roe-koe-koe…
Doe maar eens
je oogjes toe.
En die kei,
dat is de TOP.
Er staat heel dik: IK op.
Juf gaf hem in de klas
omdat ik zo goed in…. was.
Ze zei: Nou nou,
je bent een kei!
Die kei hou ik altijd bij… (uit : 'Voor nu en nog heel lang' p 61)

Dan zie je de kinderen groeien en bloeien...

Dat versje is ook de aanzet tot fantaseren:
'Welke boom kan uit die pit groeien? Verzin eens een gekke naam.
Van welke vogel is die veer? Hoe ziet die vogel eruit?
Kortom, fantaseer maar los… '
En ja, hoor. Dan komen de leukste namen en beschrijvingen naar voor.
Zo leg ik de link naar mijn boekjes.

Middenin een lezing stak een klein jongetje plots zijn hand op.
'Ann,' zei hij. ' Jij bent ook een kei.
'Oh ja?' vroeg ik.
'Ja,' zei hij zelfzeker.
'Jij bent een kei in… de slimheid.'
'In de slimheid?' vroeg ik verbaasd.
'Ja,' glimlachte hij.
'Omdat jij zo'n mooie boeken schrijft!'

Nou, ik groeide en bloeide.
En mijn dag kon niet meer stuk.

Ann Lootens

Pat van Beirs

Bijna Jeugdboekenweek en ik wil werken (als auteur), dus nodig mij uit !
Pat van Beirs (nu bezig aan DE LAATSTE VIKING)

Pagina's